1.4 Wzór na konkurencję

W ekonomii występuje pełne bez liku pojęć, które są znacznie bardziej lub mniej dla nas przekonujące – przykład: Wzór na konkurencję Polska Wschodnia POPW. Spotykamy się też i z nadzwyczaj specjalistycznymi tezami, twierdzeniami, które dotyczą finansów, bankowości, działania państwa lub zagadnień rodzaju Działanie 1.4 POPW Polska Wschodnia. Jeżeli jednak nie jesteśmy ekonomistami nie powinniśmy znać się na takich zawiłościach. Wówczas wystarczy nam rozumienie fundamentalnych pojęć ekonomicznych takich jak choćby 1.4 Wzór na konkurencję. Wiadomości to wszystko to, z czego możemy korzystać, co zostało w gospodarce wyprodukowane.

Dodaj komentarz