Główne zadania biblioteki

Jednym z głównych zadań biblioteki jest zbieranie, gromadzenie, opracowywanie i chronienie

materiałów bibliotecznych. Biblioteki również musza obsługiwać użytkowników poprzez

udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjnej czy dany zbiór jest może w innej

bibliotece oraz także działają z archiwami w zakresie informacji. Wiele bibliotek prowadzi też

działalność dokumentacji badawczo- naukowej, edukacyjnej, wydawniczej instrukcyjno metodycznej.

Comments

Comments are closed.