Wiadomości

Wiadomości z kraju, dostarczane obywatelom spośród rozmaitych źródeł, stanowią dla nas podstawowe źródło wiedzy o wszystkim, co się dookoła nas dzieje. Jak się powszechnie uważa, jakość wiadomości z Polski jest często dyskusyjna. Czasem niewielka jakość źródła informacji jest możliwa do dostrzeżenia gołym okiem, oraz aby się o niniejszym przekonać, wystarczy posłuchać bądź też poczytać o tychże samych wydarzeniach w kilku różnych źródłach informacji. Można się wtedy przekonać, w jak różny sposób można mówić o tym samym. Pozostaje jednak pytanie, jak należy dobierać swe źródła wiadomości oraz komu zaufać. I zdaje się, że na to pytanie nie ma jednej, właściwej odpowiedzi. Poniekąd niepaństwowe stacje telewizyjne oraz gazety często nie są obiektywne, spośród rozmaitych względów. Tu spośród pomocą przyjść może jedynie swoja wiedza oraz zdolność do oceny źródeł oraz klasy informacji. Nie należy więc skoncentrować się na jednym źródle, oraz ufać mu bezgranicznie. Zamiast owego warto dowolną interesującą nas informacje poddać sceptycznej analizie, odsuwając wówczas własny światopogląd na dalszy plan.

Dodaj komentarz